RODO

Administratorem danych osobowych Użytkowników strony internetowej www.futureglass.pl jest Future Glass Marek Nowak z siedzibą przy ulicy Gnieźnieńskiej 31b/3, 62-300 Września, NIP 789 154 2113, REGON 368704380
Firma przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia informacji, o które prosi Użytkownik.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie. W przypadku nie wyrażnenia zgody na przetwarzanie danych w ww celu, prosimy o kontakt telefoniczny.

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie usuwane trwale. W przypadku realizacji zamówienia, dane będę przetwarzane do momentu jego realizacji i usuwane tuż po nim. Firma nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w innych celach niż realizacja odpowiedzi i zamówień. Firma nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom.

Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do firmy Future Glass z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.